History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Rss
Juridisk Publikations podcaster
Category: News
Location:
Followers (14)
Currently following. Unfollow
Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Image_nophoto Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Image_nophoto
by Juridisk Pu...
x
take it with you
Iphone5s_trans go mobile with Podomatic's new iPhone app.
don't have an iPhone? no problem »
x
loading results... Loader
loading results... Loader
x
No results found.
March 16, 2018 05:57 AM PDT

JP Samtalar är tillbaka! Den 25 maj 2018 börjar GDPR eller dataskyddsförordningen gälla i samtliga EU:s medlemsländer. Förordningen kommer inte bara att reformera behandlingen av personuppgifter utan kommer även stärka individers integritetsskydd. I årets andra avsnitt av JP Samtalar möter redaktörerna Kalle Engstrand och Tora Ljungberg från Uppsala Fredrik Svärd, generalsekreterare för Forum för Dataskydd och grundare av Legaltech.se, för att få en bättre bild av GDPR:s innebörd och dess konsekvenser.

Trevlig lyssning!

January 17, 2018 07:23 AM PST

Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) upprättades 1993 av FN:s säkerhetsråd. Tribunalens uppgift var att åtala och döma de individer som begått krigsförbrytelser under konflikten i det forna Jugoslavien. Under den period som tribunalen varit aktiv har 161 soldater, generaler och politiska ledare åtalats för sina brott, bland dessa finns exempelvis Serbiens dåvarande president Slobodan Milošević. Tribunalen avlade sin sista dom i första instans den 29 november 2017 mot Ratko Mladic och den 31 december 2017 stängdes tribunalen då dess uppdrag var slutfört. Med anledning av detta pratar Josef och Adam från stockholmsredaktionen med docent Mark Klamberg om vilken påverkan ICTY haft på internationell straff- och humanitärrätt med några avstickare om jakten på de åtalade och gift.

För mer information om ICTY se http://www.icty.org/en

Trevlig lyssning!

December 07, 2017 05:06 AM PST

Redaktörerna Daniel Dela och Oscar Svensson samtalar i Umeåredaktionens debutpod med minnesforskaren och neurokirurgen Rickard L. Sjöberg. Det var han som tipsade media om Kevin-fallet och han har även anlitats som sakkunnig i andra uppmärksammade fall, som bl.a. resningsärendet gällande Thomas Quick.

Hur bör man gå tillväga när man förhör barn? Finns det någon substans i teorierna om bortträngda minnen? Har svenska domstolar för stor tilltro till psykologiska expertvittnen? Allt detta och mycket mer behandlas i avsnittet.

Trevlig lyssning!

November 15, 2017 03:59 AM PST

Säsongens första avsnitt JP-Samtalar är här! I avsnittet pratar JP med advokat Martin Johansson. Martin arbetar med EU-process på advokatfirman Vinge, och har företrätt en rad stora bolag i avgörande mål vid EU-domstolen. Avsnittet handlar om hur det är att processa i Luxembourg rent praktiskt, och dessutom diskuteras och problematiseras utgången i Tele2-domen* som kom förra året, där han agerade ombud.

Trevlig lyssning!

*C-203/15, Tele2 v. Post- och Telestyrelsen

June 28, 2017 03:36 AM PDT

I säsongens sista avsnitt diskuterar Kalle Engstrand och Malin Rönnblom den nya lagen om framtidsfullmakter tillsammans med Louise Åhl, biträdande jurist vid Familjens jurist. Framtidsfullmakt är en ny rättslig figur i svensk rätt med inslag av såväl avtals-, familje- som offentlig rätt. I avsnittet får vi bl.a. höra om vad som utmärker en framtidsfullmakt, hur fullmaktstypen förhåller sig till angränsande rättsinstitut samt vilka risker respektive fördelar som finns att vänta av lagen.

May 14, 2017 03:26 AM PDT

Domstolar får allt mer makt i samhället. Både Brexit och Donald Trumps inreseförbud blev frågor för jurister. Genom europeisering, mänskliga rättigheter och en ökad betoning av konstitutionen har det skett en maktförskjutning – från politik till juridik. Göteborgsredaktionens Simon Seidal och Henrik Jansson pratar med Anna Wallerman, biträdande lektor i processrätt vid Göteborgs universitet, om juristens samhällsroll och hur juridifieringen påverkar demokratin.

March 26, 2017 11:56 PM PDT

Corporate Social Responsibility (CSR) är idag något som de flesta stora företag arbetar med i större eller mindre utsträckning. Området berör många olika frågor men präglas av stor frivillighet och få krav ställs på företagen. I detta avsnitt av JP Samtalar pratar stockholmsredaktionens Adam Vallin med människorättsjuristen Parul Sharma (Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge) om vad CSR är, hur CSR-arbetet ser ut i praktiken och om juristens roll i det hela. Tyvärr blev inte ljudkvalitén så bra som vi hade hoppats men vi tror att du som lyssnar, trots det, ska finna avsnittet intressant.

February 06, 2017 12:05 AM PST

JP-Podden är tillbaka för sista gången!
Lundaredaktionens Petter Westergren pratar med Gustav Feldt om moder jords rättigheter i Anderna, Chelsea Manning och Ubers ansvar med anledning av taxistrejken på JFK. Även skidjuridik och inslag av sovjetiskt spioneri. God lyssning!

December 06, 2016 03:51 AM PST

I det nya avsnittet av JP-podden diskuterar göteborgsredaktörerna Katja och Simon den kritikerrosade HBO-serien The Night Of med juriststudenters glasögon – är sanningen inte cool längre? Och vad har detta att göra med Hexagons VD, Harry Potter och en husbåt i Stockholms skärgård?

Lyssna gärna!

November 14, 2016 03:03 AM PST

Efter en tids vila är JP Möter tillbaka! I det här avsnittet träffar redaktörerna Kalle Engstrand och Malin Rönnblom justitierådet och f.d. justitiekansler Göran Lambertz. Vi pratar om hans uppväxt i Östergötland, hans tid som JK och självklart Quick-affären och hur den har påverkat honom. Dessutom får vi höra honom berätta om hur det känns att sitta i en rättegångssal som domare i Högsta domstolen, huruvida det var rätt att Bob Dylan vann Nobelpriset i litteratur och självklart; vem han tror skulle spela honom i filmen om hans liv. Välkomna!

loading more... Loader
 
x

take it with you


Iphone_trans Listening to podcasts on your mobile devices is extremely convenient -- and it's what makes the podcasting medium so powerful.

You can take your favorite shows and mixes with you anywhere, but to do so requires some quick and simple steps.

Let's walk you through that process together.
step 1:


Click the "Subscribe With iTunes" link in the page's sidebar:

Subscribe_with_itunes

This will require that you have the iTunes software on your computer.

(You can download iTunes here.)
step 2:
Itunes_ss

Now that you've subscribed to the podcast on iTunes, the feed will display in your "Podcasts" section on the left navigation bar.

Click there and you'll see the show displayed in the iTunes browser.

You can "get all" to download all available episodes or just individual episodes.
step 3:


Plug your mobile device (iPhone, iPad, iPod) into your computer with the Dock Connector cable, and click the device in iTunes's left navigation bar.

Itunes_ss2

Once you have your device highlighted, click "Podcasts" in the top navigation bar and sync the podcasts you want on your device. Click "apply" and the episodes you have downloaded on your iTunes software will sync with your device.
that's it!

The beauty of this process is that now, every new episode of your subscribed podcasts will automatically sync to your device every time you plug it in and open iTunes. You can now take your favorite shows with you everywhere you go.

Enjoy!
done!
x

share this podcast


Email a friend about this podcast
x

subscribe to this podcast

Rss-icon RSS
Itunes-icon iTunes