History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Rss
Juridisk Publikations podcaster
Category: News & Politics
Location:
Followers (14)
Currently following. Unfollow
Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Image_nophoto Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Image_nophoto
by Juridisk Pu...
x
take it with you
Iphone5s_trans go mobile with Podomatic's new iPhone app.
don't have an iPhone? no problem »
x
loading results... Loader
loading results... Loader
x
No results found.
June 25, 2019 02:57 PM PDT

JP Samtalar om CRPD och psykiatrisk tvångsvård med Anna Nilsson, postdoktor på juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Konvention om rättigheter för personer med funktionshinder (CRPD) förbjuder, bland annat, diskriminering gentemot personer med psykosocial nedsättning. Men vad innebär förbudet mot diskriminering i konventionen i förhållande till nationell lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård, och mer specifikt den svenska lagstiftningen? Strider behandlingar som slutenvård och medicinering mot individens vilja mot förbudet som ställs i konventionen? För att svara på dessa frågor menar Anna Nilsson att en proportionalitetsbedömning är det rätta verktyget.

Trevlig lyssning!

Medverkande: Mathias Eriksson och Anna Nilsson.

April 25, 2019 11:40 PM PDT

JP Samtalar om rätten till effektivt biträde i migrationsprocessen med Sebastian Wejedal, doktor i processrätt på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Migrationsverket är den myndighet som förordnar offentliga biträden i migrationsmål. Samma myndighet kan i ett senare skede av processen komma att bli den enskildes motpart. Kan en sådan ordning garantera att biträdet har en tillräckligt oberoende ställning? I avsnittet argumenterar Wejedal för att det kan leda till roll- och lojalitetskonflikter, vilket i förlängningen riskerar att äventyra rätten till ett effektivt biträde. Med straffprocessen som förebild förespråkar han en lösning där migrationsdomstolarna - istället för Migrationsverket - utser offentliga biträden i migrationsmål.

Trevlig lyssning!

Medverkande: Måns Axnér, Simon Seidal och Sebastian Wejedal

April 09, 2019 05:18 AM PDT

Hur ska en jurist förhålla sig till uttalanden och utlåtanden från läkare? Är det skillnad på läkare och läkare när det kommer till tillförlitlighet?

I detta avsnitt samtalar redaktörerna Oscar Svensson och Mattias Edvall från Umeåredaktionen med Anders Eriksson som är professor i rättsmedicin. I podden behandlas beröringspunkter mellan juridik och medicin med avstamp i, bland annat, skakvåld och medicinska åldersbedömningar. Avgörandet från Högsta domstolen som nämns i podden angående ett fall av skakvåld där Anders deltog som sakkunnig är NJA 2014 s. 699.

Trevlig lyssning!

February 25, 2019 07:04 AM PST

Isak Holmgren från Uppsalaredaktionen möter Mikael Ruotsi, doktorand vid Uppsala universitet och föredragande hos justitiekanslern, för ett samtal om tryck- och yttrandefrihet.
Samtalet tar avstamp i Ruotsis artikel om anskaffarfriheten och två uppmärksammade mål i Högsta domstolen. Vidare samtalar Holmgren och Ruotsi om frågor av lagteknisk och konstitutionell art samt tryckfrihetsregleringens utmaningar i ett förändrat samhällsklimat.

January 25, 2019 05:28 AM PST

Att juridisk information finns tillgängligt i digitalt format har förenklat tillvaron för både studenter och praktiserande jurister. Hemsidor som lagen.nu ger även allmänheten tillgång till denna slags information i allt högre utsträckning. I det här avsnittet samtalar redaktörerna Adam och Josef med Staffan Malmgren, grundare av lagen.nu, om tillgången till juridisk information i allmänhet och projektet lagen.nu i synnerhet.

Medverkande: Staffan Malmgren, Adam Vallin och Josef Svantesson

November 01, 2018 07:19 AM PDT

I det här avsnittet pratar JP med Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, om behovet av reflektion kring metodval inom juridiken och rättsvetenskapen.

Frågan om metod är lika klassisk som ständigt aktuell. En vanlig föreställning är att det finns en juridisk metod och en rättskällelära. I avsnittet ifrågasätter Eva-Maria den uppfattningen och diskuterar istället förekomsten av flera olika juridiska metoder och rättskälleläror som kan användas i juridisk argumentation.

Trevlig lyssning!

September 20, 2018 04:28 AM PDT

I detta avsnitt samtalar Ada och Sofia från Umeåredaktionen med Malin Brännström om det s.k. Girjasmålet. Frågor om såväl samers markrättigheter som vad det innebär att vara same berörs.

August 01, 2018 06:20 AM PDT

JP Samtalar är tillbaka! I detta avsnitt samtalar Lundaredaktionens Christopher Andersson med Generalsekreteraren för Advokatsamfundet, Anne Ramberg. Generalsekreteraren är en mycket känd försvarare av rättsstaten. I en mycket händelserik tid som denna, hur går vi till väga för att rättsstaten ska upprätthållas?

Tilläggas kan att nya avsnitt från och med nu kommer att släppas den första veckan i månaden, trevlig lyssning!

April 11, 2018 08:15 AM PDT

Sommaren 2017 rapporterade medier om att känsliga uppgifter om bl.a. försvaret hade hamnat hos underleverantörer utomlands – den s.k. IT-skandalen på Transportstyrelsen. Lundaredaktören Christopher Andersson sätter sig i detta avsnitt med advokat David Frydlinger på Lindahl och samtalar om vad som gick fel i upphandlingen, lagring av känslig data på 2000-talet samt konsekvenserna av GDPR. Trevlig lyssning!

March 16, 2018 05:57 AM PDT

JP Samtalar är tillbaka! Den 25 maj 2018 börjar GDPR eller dataskyddsförordningen gälla i samtliga EU:s medlemsländer. Förordningen kommer inte bara att reformera behandlingen av personuppgifter utan kommer även stärka individers integritetsskydd. I årets andra avsnitt av JP Samtalar möter redaktörerna Kalle Engstrand och Tora Ljungberg från Uppsala Fredrik Svärd, generalsekreterare för Forum för Dataskydd och grundare av Legaltech.se, för att få en bättre bild av GDPR:s innebörd och dess konsekvenser.

Trevlig lyssning!

loading more... Loader
 
x

take it with you


Iphone_trans Listening to podcasts on your mobile devices is extremely convenient -- and it's what makes the podcasting medium so powerful.

You can take your favorite shows and mixes with you anywhere, but to do so requires some quick and simple steps.

Let's walk you through that process together.
step 1:


Click the "Subscribe With iTunes" link in the page's sidebar:

Subscribe_with_itunes

This will require that you have the iTunes software on your computer.

(You can download iTunes here.)
step 2:
Itunes_ss

Now that you've subscribed to the podcast on iTunes, the feed will display in your "Podcasts" section on the left navigation bar.

Click there and you'll see the show displayed in the iTunes browser.

You can "get all" to download all available episodes or just individual episodes.
step 3:


Plug your mobile device (iPhone, iPad, iPod) into your computer with the Dock Connector cable, and click the device in iTunes's left navigation bar.

Itunes_ss2

Once you have your device highlighted, click "Podcasts" in the top navigation bar and sync the podcasts you want on your device. Click "apply" and the episodes you have downloaded on your iTunes software will sync with your device.
that's it!

The beauty of this process is that now, every new episode of your subscribed podcasts will automatically sync to your device every time you plug it in and open iTunes. You can now take your favorite shows with you everywhere you go.

Enjoy!
done!
x

share this podcast


Email a friend about this podcast
x

subscribe to this podcast

Rss-icon RSS
Itunes-icon iTunes